bilamüddət


bilamüddət
ə. müddətsiz, vaxtı müəyyən olmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.